Savaş Esiri Bosna

Varlığından haberdar olduğumuz ama yaşadıklarını görmezden geldiğimiz bir ülke Bosna Hersek… Üç ayrı milletin bulunduğu ve birkaç dilin konuşulduğu…

Ülkede Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar yaşamakta. Bosna’da “Boşnağım.” demek; “Müslümanım!” demek, “Hersekliyim” demek; “Hırvatım” demekti.

Bosna 1180-1204 yıllarında Bankulin hakimiyetindeydi ve bu dönem, ülke için refah ve sükûnet dönemiydi. Bosna 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek 1583’te eyalet haline getirildi. Bosna huzur içindeydi bu yıllarda. Taa ki 6 eylül 1992’ye kadar…

Yugoslavya’nın kendisini bağımsız ilan etmesiyle Bosnalı Müslümanlar da bağımsızlıklarını ilan etti (5 nisan 1992). 6 Nisan’da Bosnalı Sırplar, Bosna Sırp Cumhuriyeti’ni kurdular ve Bosna Hersek’ten ayrıldıklarını açıkladılar. Amacı daha çok toprak kazanıp Bosna’yı Sırplaştırmak olan Radovan Karadziç, Sırpların lideriydi. Ve başladı Bosna Savaşı! Sırplar ordularını sağlamlaştırmışlardı. Boşnaklar ise onlara yalnızca tüfek ve mermilerle karşı koyabildiler.

Savaşın sonlarına doğru, Müslümanların bir çok cephede savaş kazandığı bir sırada öne çıkarılan Dayton Barış Müzakeresiyle savaşın son bulacağını anlayan Sırplar, avantaj elde etmek için iki stratejik bölge olan Grojde ve Srebrenica’yı ele geçirmek için bütün güçleriyle bu iki kente saldırdılar. Ve tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini tüm dünyanın donuk bakışları arasında sergilediler.

Savaş artık bitmişti bitmesine ama kalan izler çok derindi. 3 yıl boyunca “Şimdi nereden çıkacaklar? Ne olacak? Başımıza nerede, ne gelecek?” gibi sorularla boğulurken, bu soruların hepsi ya cevapsız kalıyordu ya da hiç bilmedikleri yerlerden geliyordu bu cevaplar. Bosna bizleri ve beraberimizde yardımlarımızı bekledi. Koskoca 3 yıl yalnız kalmamalıydı Bosna!

“Uluslararası camia taraflı bir şekilde binlerce insanı silahsızlandırmış ve sonra da onları en azgın düşmanlarına teslim etmiştir. … Srebrenica’nın düşmesi gerçekte olacak bir şey değildi. Binlerce iskeletin Doğu Bosna’da oraya buraya saçılmasına hiç gerek yoktu. Binlerce Boşnak çocuğun Sırplar tarafından boğazlanmış babalarının, dedelerinin, amcalarının ve kardeşlerinin hikayesiyle büyümesine hiç gerek yoktu.” diyen Amerikalı Gazeteci David Rohde ne kadar da haklı. Değil mi kardeşlerim?!

Haklı haklı olmasına ama keşke daha erken davranılıp engellenseydi bu savaş!

Herkes bağımsızlığını ilan etmişken neden Bosna’ya saldırı yapıldı? Sırplar neden kızgındı Bosna’ya? Müslüman oldukları için mi? Bu sadece bir ihtimal belki ama bu sorunun cevabı da olabilir. Sırplar Grojde ve Srebrenica’yı almak için neden varlarını yoklarını ortaya koydular? Neden?!

“Keşke olmasaydı!” dediğimiz ve 3 yıl boyunca sürmüş bir savaş olan Bosna Savaşını engelleyemedik belki ama artık zamanı geldi bence. Yapabileceğimiz her şeyi yapmalı ve hala savaşta olan diğer Müslüman kardeşlerimize gereken yardımlarda bulunup, “DURUN!” diyelim artık savaşlara! “DURUN!” diyelim artık yapılan katliamlara!

Allah savaşın esiri olmuş bütün Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun…

(AMİN )

Reklamlar